top of page
Foto persbericht 1.JPG

Ieder mens is nieuwsgierig, dat is de basis van leren. Bij Bredagora gaan we uit van jouw intrinsieke motivatie en interesses. Samen met je coach en medeleerlingen ontwikkel je je eigen leerplan. Onze inspirerende omgeving daagt je uit om je horizon te verbreden.

Wat ga jij leren?

12.png

Onze visie 

Bij Bredagora kom je thuis, op een veilige plek, in een huiskamer. Het is een oefenplek waar je mag zijn wie je bent, en waar anderen je zien. We zijn allemaal verschillend en daarom behandelen we elkaar ook ongelijk. Zo krijgt ieder kind de ondersteuningsbehoefte en kansen die het nodig heeft.

We zijn een inclusieve leergemeenschap waarin iedereen welkom is, de leerling centraal staat, het schoolsysteem, de leerling volgt en leven en leren verbonden is.

Naar school op Agora

Op Agora heb je zelf veel regie over hoe, wat, wanneer en met wie je wilt leren. Je mag een groot gedeelte van de dag zelf inplannen. Om dit mogelijk te maken bieden we een structuur waarbinnen de leerling autonomie kan pakken.

pianospel.JPG
bottom of page